Nov 26, 2013

השתלמות "מוודל בקוגל 2013 - 2014" - הודעה שפורסמה לקראת יחידה נוספת


לכבוד מורי קוגל:

"תנו לעצמכם 4 שעות במהלך חופשת חנוכה כדי ללמוד את השימוש ב MOODLE בהתאם לתכנים שפרסמתי.

בכ- 4 שעות תלמדו בפשטות להכין / להעלות / לקשר ל / להעביר חומרים (טקסט כתוב, וידאו של שיעורים מוקלטים, וידאו עם תוכן קשור למה שאתם מלמדים וכד', מצגות, תמונות) שעל התלמידים ללמוד. אפשר גם ליצור קישור לאתרים בהם יש תרגילים  ותשובות 

סרטון


בכ- 4 שעות ועוד קצת תלמדו איך להכין בעצמכם את כל זה ולהעלות אותו למוודל כדי שיישאר שם כל הזמן. אפילו יישמעו אתכם מסבירים על רקע צילומי מסך של החומר אותו אתם מסבירים.

בכ- 4 שעות תלמדו לארגן את החומרים במוודל בצורה כזאת שתלמידים יוכלו לגשת לחומרים אחרי השיעורים, וכדי שבפסח הכל יהיה שם ואתם לא תצטרכו "לתגבר" פנים אל פנים (בכיתה)

קוגל נותן לכם מתנה לחנוכה": תמורת כ 4 שעות תתנו לעצמכם שעות חופש בחגים, וההרגשה שאתם מלמדים גם מעבר לזמן השיעור. האחראיות, כמה טוב, מתחלקת: לא רק אתם אחראים - גם התלמידים אחראים ללמידה שלהם.

יש כמובן בעיה: MOODLE ממכר - כשתתחילו ללמד אתו לא תחזרו ללוח וגיר

חופשה נעימה!

                                    אדוארדו"

No comments:

Post a Comment