Eduardo Lina: Teacher, Trainer, Moodler

Eduardo Lina: Teacher, Trainer, Moodler

Feb 5, 2016

הסתיים מבצע צו 8 חינוכי תשע"ו - אני שמח שלקחתי חלק פעיל!

היה כייף (הן באנגלית והן בספרדית). תודה רבה על האפשרות שנתנה לי להיות חלק בזה. שמחתי גם לשתף פעולה עם הרבה אנשים (מזכירות פדגוגית, מטח, אנגלית, ספרדית) - אני חושב שאנחנו עושים משהו טוב ומתאים לצרכים של המאה ה-21 למען החינוך הציבורי ולכולם. הרבה מדברים על מיזמים חברתיים - זה גם חינוכי וגם חברתי
No comments:

Post a Comment